PTA

President

Mrs. Medha Pandit

 

Vice President

Mr. Omkar Deochake

 

SECRETARY

Mrs. Sudha Kulkarni

 

JOINT SECRETARY

Dr. Jyoti Shinde

 

STUDENT NAME

Neha Joshi - VIII A

 

S.No.

Std.

Class Teacher

Class P.T.A.

Contact No.

 

1

5A

Mrs. Gauri Kolhatkar

Mr. Prasanna Devi

9850992289

 

2

5B

Mrs. Bharathi Korabu

Mrs. Richa Mulay

9422633600

 

3

6A

Mrs. Amruta Apte

Mrs. Rajashree Deshpande

9822117650

 

4

6B

Miss Apoorva Tanksale

Mrs. Deepa Walvekar

9822196390

 

5

7A

Mrs. Prajakta Abhyankar

Mr. Shekhar Nilangekar

9922111528

 

6

7B

Mrs. Rajyam Nagamani

Mr. Omkar Deochake

9822522801

 

7

8A

Mrs. Shraddha Joshi

Mrs. Sonali Kulkarni

7774011086

 

8

8B

Miss Supriya Gadre

Mr. Mandar Mujumdar

6899855743

 

9

9A

Mrs. Anita Kulkarni

Mrs. Ketki Shah

9881690487

 

10

9B

Mrs. Kavita Chandakkar

Mrs. Nilima Patil

9960022232

 

11

10A

Mrs. Manasi Bhate

Mrs. Rasika Deshpande

8805819295

 

12

10B

Mrs. Rita Kapoor

Mrs. Jyoti Shinde

9881090851

 

Subject Teachers

13

Mrs. Sudha Kulkarni

 

 

14

Mr. Anand Kulkarni

 

 

 

15

Mrs. Rucha Vaidya

 

 

 

16

Mr. Sudhir Ambi

 

 

 

17

Mrs. Shubhangi Dalal

 

 

18

Mrs. Aparna Renukdas